Σημείωμα #2424

Αύξων Αριθμός2424
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1395/ 1396
Σημείωμα+ ἐκήμήθη ὁ αγιώτατος Λιτῆς Γριγώριος ἐν έτι Ϛ δ' (f. 249v).

Κώδικας Χρονολογία᾿Ολυμπιωτίσσης............
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣκουβαρᾶ........................
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΛιτή
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα(μητροπολίτης) Λιτής Γρηγόριος
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Γρηγορίου
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία