Σημείωμα #2510

Αύξων Αριθμός2510
Σημείωμα Χρονολογία
ΣημείωμαΘ(εο)ῦ τό δῶρον καί ᾿Ιωάσαφ πόνος. ῎Ετους Ϛ ω  ε ´ ἰνδ. ι´ μηνί ἰουλ(ίῳ) ιη´ ἡμέρα ε´.

Κώδικας ΧρονολογίαAthos, Dion 96 (L. 3630), 14oς αι. (=1387)
Εκδόσεις ΣημειώματοςPolitis, Schreiberschule, σ. 30
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΛειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία