Σημείωμα #2514

Αύξων Αριθμός2514
Σημείωμα Χρονολογία
ΣημείωμαΘεοῦ τό δῶρον καί ᾿Ιωάσαφ πόνος. ῎Ετους Ϛ ω  θ ´ ἰνδ. ιδ´ μηνί ἰουνίου κθ´ ἡμέρα ε´. Χ(ριστ)έ δίδου μογίσαντι τεήν πολύολβον ἀρωγήν.
ὺ. 424·᾿Επληρώθη τό καθ´ ἡμέραν εὐαγγέλιον μετά τῶν ἀποστόλων καί τῶν σαββατοκυριακῶν καί ὅλων τῶν ἑορτῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ κατά μῆνα ἰούνιον τῆς ιδ´ἰνδ. τοῦ Ϛ ω  θ ´ ἔτους ἡμέρα β´, ιθ´ τοῦ εἰρημένου μηνός· οἱ ἐντυγχάνοντες ταῦτα εὔχεσθαι καί τόν συνεργάσαντα τοῦτο ἰερομόναχον κύριον Γρηγόριον κἀμοί τῷ ἐλαχίστω καί ἁμαρτωλῶ ᾿Ιωάσαφ το [!] ἀπό τῆς μονῆς τῶν ῾Οδηγῶν .

Κώδικας ΧρονολογίαOxon. Bodl. Miscell. 136, 14oς αι. (=1391)
Εκδόσεις ΣημειώματοςPolitis, Schreiberschuler, σ. 30-31
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚαινή Διαθήκη
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία