Σημείωμα #2520

Αύξων Αριθμός2520
Σημείωμα Χρονολογία1391
ΣημείωμαΘεοῦ τό δῶρον καί ᾿Ιωάσαφ πόνος. / ἔτους Ϛ ω  θ´ ἰνδ(ικτιῶνος) ιδ´ μηνί ᾿Ιουνίῳ κθ´ ἡμέρᾳ ε´ / Χριστέ δίδου μογίσαντι τεήν πολύολβον ἀγωγήν. (6899=1391) (f. 14v)

᾿Επληρώθη τό καθ´ ἡμέραν εὐαγγέλιον μετά τοῦ ἀποστόλιου καί τῶν σα(ββατο-)κυ(ριακῶν) καί ὅλων / τῶν ἑορτῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ, κατά μῆνα ᾿Ιουνίου, τῆς ιδ´ ἰνδ(ικτιῶνος) τοῦ Ϛ ω  θ ´ ἔτους / ἠμέρα β´. ιθ´ τοῦ εἰρημένου μηνός. οἱ ἐντυγχάνοντες ταῦτα εὔχεσθαι καί τόν / συνεργήσαντα ἐμοί εἰς τοῦτο ἱερομόναχον κύ(ρι)ον Γρηγόριον κἀμοί τῷ ἐλαχίστῳ / καί ἁμαρτωλῷ ᾿Ιωάσαφ, τό ἀπό τῆς μονῆς τῶν ῾Οδηγῶν . (f.124)

Κώδικας ΧρονολογίαOxford Bodleian Library,, cod. Ebnerianus, αρ.39. αρχές 12ου αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςHutter, Bodleian Library, Ι, σ. 59-62
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚαινή Διαθήκη, συναξάρια, μηνολόγιο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία