Σημείωμα #2536

Αύξων Αριθμός2536
Σημείωμα Χρονολογία1 Δεκεμβρίου 1398
Σημείωμα"᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βϊβλΐον σϋναξάριον ἐξαμηναῖον α´· διασὺν δρομῆς πρώτης ἀσπρων σ κυροῦ Δημητρίου τοῦ γραμματϊκοῦ· καὶ του παρόντος λαοῦ ἄσπρων π´· ὁ γραφὲς τοῦ πρώτου ὕφους Μϊχαὴλ ὁ Κατάψϋχος· ἐκ τοῦ μέρος τῆς Βερΐας· ἐγράφη ἔτους ,ς ζ´ ἰνδικτιῶνος ζ´ ἐν μηνῒ δεκεμβρίω α´" (στο τέλος)

Κώδικας ΧρονολογίαΙεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ., Πατρ., αρ. 220. 1398
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 330. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 313. PLP 5274.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜιχαήλ Κατάψυχος
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΒέροια, (Κύπρος)
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματαγραμματικός
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουδωρεά χειρογράφου ΧΟΡΗΓΙΑ· "δια σὺνδρομῆς"
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματαγραμματικός
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία