Σημείωμα #2554

Αύξων Αριθμός2554
Σημείωμα Χρονολογία15 αἰ.
Σημείωμα"....... δεσπότην βασιλέα τὸν Παλεολόγον καὶ μιδὲν το βαροι" (f. 57).Κώδικας Χρονολογία"....... δεσπότην βασιλέα τὸν Παλεολόγον καὶ μιδὲν το βαροι" (f. 57).βλ και 15ος Α αρ 2337,81 και 15ος
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzis, Notes, σ. 33- 34.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία