Σημείωμα #2580

Αύξων Αριθμός2580
Σημείωμα Χρονολογία15ου αἰ.
ΣημείωμαΨεολωψλχτθοψβ ' λχϚ λ' μθψσ (= τέλος τοῦ Ψαλτηρίου δόξα τῷ) ( εν τέλει)

Κώδικας ΧρονολογίαΨεολωψλχτθοψβ ' λχϚ λ' μθψσ (= τέλος τοῦ Ψαλτηρίου δόξα τῷ) ( εν τέλει)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σελ. 312.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία