Σημείωμα #2587

Αύξων Αριθμός2587
Σημείωμα Χρονολογία15ου αἰ.
Σημείωμα᾿Ιησοῦ Χριστὲ βοήθει τῷ σῷ δούλῳ ᾿Ιωάννην ᾿Ασάνην τὸν διςύπατος (f. 65r).
῞Ωςπερ ξένοι χαίρουσιν ἰδεῖν πατρίδα......
καὶ οἱ γράφοντες ἰδεῖν βιβλίου τέλος (f. 127v).

Κώδικας Χρονολογία᾿Ιησοῦ Χριστὲ βοήθει τῷ σῷ δούλῳ ᾿Ιωάννην ᾿Ασάνην τὸν διςύπατος (f. 65r). ῞Ωςπερ ξένοι χαίρουσιν ἰδεῖν πα
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', σ. 26.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣοφοκλῆς
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης Ασάνης (;)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά ΑξιώματαΔισύπατος
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουδωρεά χειρογράφου;
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία