Σημείωμα #2610

Αύξων Αριθμός2610
Σημείωμα Χρονολογία15ος αι.
Σημείωμα" Γραφεὺς πενιχρός, μόλις ἦλθεν εἰς τέλος·/ ὅσοι τοῦτο φέροντες ἐν χερσὶν τὸ βιβλίον/ μέμνηστε κἀμοῦ τοῦ ταπεινοῦ καὶ θύτου/ μοναχοῦ τε ῾Ιωσὴφ τοῦ Συμινάκη/ καὶ μὴ μέμφεσθε αὐτῶ ἐκ τῶν σφαλμάτων, / ὅτι οὐδαμῶς ἔτυχον προσωδείας·/ τῶ συντελεστῆ τῶν καλῶν Θεῷ χάρις" (μεταξύ των ὺ. 3- ὺ. 284)

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 496.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΔιάφορα· Διήγησις ἐκ τῶν ἐρμηνειῶν ᾿Ιωάννου τοῦ τῆς Κλίμακος, Βίβλος Βαρλαὰμ καὶ ᾿Ιωάσαφ
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωσήφ Συμινάκης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΠρόκειται για μετρικό επίγραμμα.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία