Σημείωμα #2618

Αύξων Αριθμός2618
Σημείωμα Χρονολογία15ος αιώνας
Σημείωμα" Φΐλε μου Χ(ριστ)ὲ υἱὲ Θεοῦ καὶ Λόγε,/ σὸν οἰκέτην δέομαι ὁδήγησόν με. / ᾿Ιωάννην θΰτην τὸν σὲ φιλοῦντα, / εἰς τὸ εὖ βουλεύεσθαι καὶ εὖ τε πράττειν" (f. 157v)

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου- κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. V, σ. 60.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΑρχή ερωτημάτων Μανουήλ Μοσχόπουλου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης ;
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία