Σημείωμα #2632

Αύξων Αριθμός2632
Σημείωμα Χρονολογία15ος αιώνας
Σημείωμα" (ὥ)σπερ ξένοι χαίροντες ἰδεῖν πατρίδα· οἱ θαλαττεύοντες ίδεῖν λιμένα· οἱ πραγματεύοντες ἰδεῖν τὸ κέρδος· οὕτως καὶ οἱ γράφοντες ἰδεῖν βιβλίου τέλος, · + μιχαὴλ ὁ κουβιστιάνος γράψας ὁ κουτζός· ὁ γαρδούμιος·" (f. 409v)


Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςMartini E., Catalogo di manuscritti greci esisteni nelle biblioteche Italiane I, Mailand p. 369. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 313. PLP 13364
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΛεξικό ελληνολατινικό
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜιχαήλ Κουβιστιάνος, Κουτζός, Γαρδούμιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία