Σημείωμα #2660

Αύξων Αριθμός2660
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1401/ 1402
ΣημείωμαΤῷ δὲ Ϛ ι' ἔτει κατήχθη ἐπὶ τὰ ἀνώτερα μέρη τῆς τῆς περσικῆς γῆς σατράπης [ὄνομα] τοῦτο Ταμερλάνγγης καὶ δι᾿ ἦλθεν λεισάμενος πᾶσαν τὴν ῞Εω Καπαδοκίαν τε καὶ Φρ[υγίαν], ᾿Ασίαν τε καὶ Βηθυνίαν καὶ ἕως αὐτῆς τῆς Λαμψάκου · ὅτε, καὶ πόλεμον συνῆψαι μετὰ τοῦ... (ἐφθαρμένα) τῆς ᾿Ανατολῆς τοῦ Παγιαζήτου ᾿Ατουμάνου καὶ κατὰ κράτος ἐτροπώσατο τοῦτον ποιᾶσας... (ἐφθαρμένα) ἅμα γυναιξὶ καὶ τέκνοις (f. 498v).


Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Παντελεήμονος 95
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Β', ó. 418. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 150.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚαππαδοκία, Φρυγία, Ασία, Βηθυνία, Λάμψακος
ΙδιότηςΗΓΕΜΩΝ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά ΓεγονόταΕπιδρομές Ταμούρ Λέγγ, πόλεμος με Βαγιαζίτ (Ατουμάνη)
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία