Σημείωμα #2673

Αύξων Αριθμός2673
Σημείωμα Χρονολογία21 Μαρτίου 1405
ΣημείωμαΠαραπομπή στίς 2 ᾿Οκτ. 1394.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ

Κώδικας ΧρονολογίαMilan. Ambros. 399 (G 56 sup.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙ, ó. 40. Darrouzs, Autres mss., ó. 150.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία