Σημείωμα #270

Αύξων Αριθμός270
Σημείωμα Χρονολογία11ου αι.
ΣημείωμαΜνήσθ(η)τ(ι) Κ(ύρι)ε τὴν ψυχ(ὴν) τοῦ δούλ(ου) σου Θεοφά(νους) (μον)αχ(οῦ).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας 15
Εκδόσεις ΣημειώματοςΧρυσόστομος Λαυριώτης, Λαύρα, σ. 396. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 184.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Η θεία λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεοφάνης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΘεοφάνης
Ηλικία