Σημείωμα #2723

Αύξων Αριθμός2723
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούλιος 1416
Σημείωμαἐγράφη τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς ἐμοῦ Θεοδωρήτου μητροπολίτου Προύσης μηνὶ ᾿Ιουλίῳ ἰνδικτ. η' ἔτος Ϛ κδ.
Κώδικας ΧρονολογίαΧάλκη, Μονῆς Παναγίας 141
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 312.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγοι
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεοδώρητος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΠρούσα
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαμητροπολίτης Προύσας
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία