Σημείωμα #2729

Αύξων Αριθμός2729
Σημείωμα Χρονολογία24 ᾿Ιανουαρίου 1418
ΣημείωμαΘ(εο)ῦ τὸ δῶρον καὶ Σωφρονίου | πόνος |. ῎Ετους Ϛ κϚ' ἰνδ. α' μηνὶ | ἰανουα(ρίῳ) κδ' .
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας εἰλητάριον 29 (ἔτ. 1418)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΧρυσοστόμου Λαυριώτου, Εἰλητάρια, ó. 399.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Λειτουργία
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΣωφρόνιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία