Σημείωμα #2733

Αύξων Αριθμός2733
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1418
Σημείωμαἐξ ἐμοῦ τοῦ λίαν τλήμονος ἰωάννου τοῦ χιονοπούλου. ᾿Εν ἔτει τῶ ἀπὸ κτίσεως κόσμου Ϛ κζ᾿ ἀπὸ δὲ τῆς σαρκὸς οἰκονομίας τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ αυιη. ἐγράφη δὲ ἐν τῆ νήσω κρήτης (f. 105).
Κώδικας ΧρονολογίαVenezia, Murano, S. Michele 70 [= Oxford 40036]
Εκδόσεις ΣημειώματοςMioni, S. Michele, ó. 332.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αριστοτέλης
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης Χιονόπουλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια Κρήτη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία