Σημείωμα #2737

Αύξων Αριθμός2737
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1419
ΣημείωμαΜέμνησω θύτα Ματθαίου γεγραφώτος.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας εἰλητάριον 37
Εκδόσεις ΣημειώματοςΧρυσοστόμου Λαυριώτου, Εἰλητάρια, ó. 401.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Λειτουργία
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜατθαίος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία