Σημείωμα #2757

Αύξων Αριθμός2757
Σημείωμα Χρονολογία1 Φεβρουαρίου 1424
Σημείωμα+ τῷ Ϛ λβ, κύκλ. (ἡλίου) ιϚ', κύκλ. (σελήνης) ιϚ', φε(βρουαρίου) α η ἡμέρ(α) τρήτ(η) πρὶν ἀνατέλοντος τοῦ ἡλίου, ὅρας ἡμερα προ του να ξημερόση, ἐφάνη πὴρ κατα ἀνατολὰς ἐπάνο εἰς τὴν Λήμνον μέγαν καὶ φοβερὸν τὴν θέαν.

Κώδικας ΧρονολογίαVat. 571 [olim 390] (14ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDevreesse, Cod. Vat. ΙΙ, ó. 462, Schreiner, Kleinchroniken 1, ó. 627.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ῎Εργα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΛήμνος
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμεναεμφάνιση κομήτη (;)
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία