Σημείωμα #2794

Αύξων Αριθμός2794
Σημείωμα Χρονολογία12 ᾿Οκτωβρίου 1452
Σημείωμα᾿Επίγραμμα εἰς τὸν ψαλτήραν Δαυίδ.
῎Ακουε Δαυὶδ τοῦ παρ᾿ἡμῖν ᾿Οφέως. | Φόρμιγγα κίνει μυστικῆς μελῳδίας. | Σιγᾶν δὲ ποιεῖ τῶν παθῶν τὰ θηρία · | ῞Οταν σφαλεῖσα τοῦ πρέποντος ἡ φύσις · | Πρὸς θηριώδεις ἐκτραπῇ δυσμορφίας · | Καὶ τῶν χαμερπῶν ἐξανιστᾷ φροντίδων · | Πρὸς τὴν ἐν ἔργοις ψυχικὴν σωτηρίαν· | Τοῦ πνεύματος τὰ θεῖα τόξα καὶ τὰ βέλη · | Τείνας ὁ Δαυὶδ ψαλμοκινήτῳ λύρᾳ | ῞Απασαν ὄντως προσβολὴν μὲν δαιμόνων · | Ψάλλει τιτρώσκει καὶ διώκει καὶ τρέπει. | Πιστῶν δὲ πᾶσαν πρὸς θεὸν πτεροῖ φρένα· | ῞Αγιε Δαυὶδ προφῆτα τοῦ Κυρίου · | Τοῦ γράψαντός σου τὸ παρόντα βιβλίον. | Μέμνησαι πάντως τῶν πολλῶν μου σφαλμάτων. | Τοῦ ταπεινοῦ τε ἁμαρτωλοῦ καὶ θύτου. | Παπὰ δὲ Μάρκου ἐπίκλειν Παυλοπούλου. | ῎Ελαβε δὲ τέλος μηνὸς τοῦ ὀκτωβρίου · | Δὺς δὲ δέκα καὶ δύο τοῦ παρόντος. | Καὶ τοῦ ἔτους τρέχοντος χιλίους τετρακοσίους · | Καὶ πεντήκοντα τρέχοντος πρώτου τοῦδε· — αυνβ' ὀκτωβρίου ιβ'.
Κώδικας Χρονολογία 11 (27) (ἔτ. 1452)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBenesevic, Opisanie Ι, ó. 22.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον ἐξηγητικόν κατά σειράν διαφόρων πατέρων
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜάρκος Παυλόπουλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία