Σημείωμα #2799

Αύξων Αριθμός2799
Σημείωμα Χρονολογία’Ιούνιος 1424
ΣημείωμαΒλέπε σημ. 1ης ᾿Ιανουαρίου 1424


Κώδικας ΧρονολογίαScorial. W.ΙΙ.5 (ἔτ. 1311)
Εκδόσεις ΣημειώματοςAndrs, Escorial ΙΙΙ, σ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία