Σημείωμα #2802

Αύξων Αριθμός2802
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1453
Σημείωμα᾿Επείραν οἱ Τούρκοι τὴν Πόλιν.
Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 161.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚωνσταντινούπολη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταάλωση Κωνσταντινούπολης
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΤούρκοι
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία