Σημείωμα #2807

Αύξων Αριθμός2807
Σημείωμα Χρονολογία25 Απριλίου 1407
Σημείωμα᾿Εσταχώθη παρὰ χειρὸς τοῦ πρωτοπαπᾶ Σα(μουὴλ) τῆς Φούνας, μὴν ἀ(πρίλιος) εἰς τὰς κε´, ἔτους Ϛ ιε᾿ ἰνδ. ιε᾿, καὶ ἐδώθι πρὸς τὸν παπα Θωμάν, υἱὸν τοῦ παπα Γεώργη τοῦ Ϛ ᾿ ἄρχου (=ἐξάρχου) τῆς Φούνας (f 312v).

Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 1(8). 11ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣωτηρούδης, ᾿Ιβήρων, ó. 2. Λάμπρου, Αγ. Ορος, Β᾿, ó. 1. PLP 3957,7791, 24778.Αλλο σημ. Χορηγίας 14ος, έτ. 1355, αρ. 1244.Vogel-Gardthausen, Schreiber, ó. 396.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕυαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΦούνα (Phuna, Κριμαία)
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαέξαρχος
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία