Σημείωμα #2814

Αύξων Αριθμός2814
Σημείωμα Χρονολογία19 Νοεμβρίου 1413
ΣημείωμαΚατά τήν ιθ´τοῦ νοεμβρίου μηνός τῆς ἐχρωνίας (ᾳ)υιγ´τοῦ Χριστοῦ ἠθέλ(ι)σ(εν) ὁ Λυμπήτης ὁ Ρουσηᾶς καί ἔδοκαι με ὅλον του τό θέλημαν καί τούς κληρονόμους του ἠς τήν ὑπεραγίαν Θεοτόκον τοῦ Ζούνπου τό ἀμπέλην τό ἔχη τήν Κασιαβην σήνπληον Β(α)σ(ι)λ(είου) τοῦ Κα.... ἤον καί ὅσων ἔστην· καί ἤ της νά το ἐξηλόση να ἔχει τάς ἀράς του τιή θεοφόρων καί το ἀνάθεμα.
Κώδικας ΧρονολογίαParisinus 297
Εκδόσεις ΣημειώματοςDaruss Notes ΙΙΙ, σ.247
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΖούνπος, Κασιαβή.
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΜονή Θεοτόκου του Ζούνπου
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΔΩΡΕΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ· Λυμπίτης Ρουσίας
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΛυμπίτης Ρουσίας, Βασίλειος Κα...
Ηλικία