Σημείωμα #2816

Αύξων Αριθμός2816
Σημείωμα Χρονολογία
Σημείωμαἐτούτω τώ πάρων ψαλτήριων ἔνη τοῦ κῦρ παπᾶ ᾿Ιωάννου παπᾶ Γεωργίου τοῦ νομικοῦ ὅτι ἐγώρασά τω ἀπό τήν Λευκοσίαν ἀπό τά βηβλήα τοῦ ἐποισκόπου τοῦ μακαριωτάτου ἰωάννου τοῦ Γαλάτη εἰς (νομίσματα) ιε´ ἄσπρα τῆς Κύπρου· οὐχή ἤληφα ὡς διά τά ιε´ (νομίσματα) ἀλλά διά τήν ἁγιωσύνην καί ἀντίληψην ἥν ἦχεν εἰς τόν αὐτῶν παπᾶν ᾿Ιωάννην. (f. 323v).


Κώδικας ΧρονολογίαAmbros. C.98 sup.
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzŽs, Notes Ι, ó. 91
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία