Σημείωμα #2853

Αύξων Αριθμός2853
Σημείωμα Χρονολογία1447-8
Σημείωμαἀγαθῆὴ τύχηὴ
῞Οτι ὁδίτης κρής πρῶτος τόν τρωικόν πόλεμον συνέγραψεν .
οὕτως ἀπήγγειλεν ἡμῖν κυριακός ὁ ἐξ ἀγκῶνος, ἀνήρ ἀξιοπιστότατος καί ἄλλως καλός κἀγαθός (f. 118, γραμμές 8-9)
Κώδικας ΧρονολογίαΚυριακός εξ Αγκώνος, 517 G, 15ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςDiller, Autografs of Georgius Gemistus, ó. 30
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΑγκών (Ιταλία)
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΚυριακός εξ Άγκωνος
Ηλικία