Σημείωμα #2858

Αύξων Αριθμός2858
Σημείωμα Χρονολογία1410
Σημείωμα᾿Ενχρονίας ᾳυι´, τοῦ Χριστοῦ ἔδοκε τέλος ὁ παπᾶς Θεόδωρος καί λογοθέτης Πάμφου νοευρίῳ ἡμέρᾳ Ϛ´ ὤρᾳ α´ τῆς νυκτός καί ἐτάφη εἰς τόν πάνσεπτον ναόν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου καί οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθε καί μακαρίσατε αὐτόν· ὁ Θεός μακαρίσῃ καί ἀναπαύσῃ τον. (f. 119)
Κώδικας ΧρονολογίαParis 1590
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarruzes, Κυπριακαί Σπουδαί 17(1953), ó. 92
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΠάμφου (Πάφου) (Κύπρος)
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναόςναός μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος παπά Θεοδώρου
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία