Σημείωμα #2924

Αύξων Αριθμός2924
Σημείωμα Χρονολογία21 Αυγούστου 1447
Σημείωμα" ᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν ψαλτήριον ἐν ἔτη ,ςπνε' ἰνδ. ι' ἡλίου κύκλος ια' σελήνης κύκλος πρῶτος ἐν μινὶ αὐγουστ' εἰς τὰς κα'· ἐν ἰταλίοις χώραν πεβέναν· διὰ χειρὸς ἐμοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ τἀλα ἰακώβου· οὗ τὸ ἐπίκλειον βοββός καὶ ἀρκολέον ἐκ νύσσου κρίτις ἕζομ (ἕζομένου ἐκ) χωρίου ῥοδοβάνεν. καὶ οὶ ἀναγινώσκοντες, μηδὲν με καταρᾶσθε· διὰ πολλῶν σφαλμάτων μου, λέγω τῆς ἀμαθίας· ὁτι χορικός ὑπάρχω, καὶ ἀμαθεὶς γραμμάτων. Τἐλος. ἀμὴν)." (f. 210)

Κώδικας ΧρονολογίαLaurent. Conv. Suppr. 34. 28 1447 21 Αυγούστου
Εκδόσεις ΣημειώματοςBandini, Cat. Laurent. Sup 12, Λάμπρου, Μικταί Σελ. 429. Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 152, PLP 3282
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙάκωβος Αρκολέων Βωβός
Τόπος Καταγωγής Γραφέως Ροδοβάνη, Κρήτη
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΡαβέννα, Ιταλία, Κρήτη, χωρίο Ροδοβάνη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΚατά τον Λάμπρο, ο γραφέας είναι μοναχός.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία