Σημείωμα #2931

Αύξων Αριθμός2931
Σημείωμα Χρονολογία16 Νοεμβρίου 1454
Σημείωμα+ Εἰσ τ(ὰς) ΙϚ τοῦ νοἐμβρι μηνὸ(ς) ἐγένετ(ον) ὁ ταπεινὸ(ς) ἐπίσκοπος καππού(ας) παῦλος· + | + ἐν ἔτουσ Ϛ ξΓ ᾿᾿Ιν(δικτιῶνος) Γ' ἡμ(έ)ρ(α) ἒ(αββα)τω ++


Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςΒέη, Συμβολαί, σ. 61.Darrouzs, Notes, σ. 35.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΠαύλος;
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚαππούη;
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαεπίσκοπος Καππούης
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία