Σημείωμα #2942

Αύξων Αριθμός2942
Σημείωμα Χρονολογία11 ᾿Ιουλίου 1457
Σημείωμα+ ἐκοιμήθη δὲ καὶ ὁ τούτου [τοῦ μητροπολίτου Ναυπάκτου] ὑποτακτικὸς καὶ ἡγούμενος τῆς Θεοτόκου τῆς Κορακωνησίας καὶ πατὴρ ἡμῶν κῦρις Γερόντιος μηνὶ ᾿Ιουλίω ἐνδεκάτη τοῦ Ϛ ξε ἔτους τῆς νῦν τρεχούσης ἰνδικτιῶνος ι' ...
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 2 (; )
Εκδόσεις ΣημειώματοςΖακυθηνοῦ, Κορακονησία, σ. 193. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 156. Σακκελίωνος, ᾿Εθν. Βιβλ. σ. 36.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΝαύπακτος, Κορακονησία
ΙδιότηςΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΜονή Θεοτόκου Κορακονησίας
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Γεροντίου
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΓερόντιος
Ηλικία