Σημείωμα #2995

Αύξων Αριθμός2995
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1422 (; )
ΣημείωμαΤαυτηΐ ἡ βίβλος ἐγράφη χειρὶ Πέτρου Κρητικοῦ. Τῷ Θεῷ ἔπαινος. ᾿Αμήν. (f. 116v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 3020 [Ρεγ. 3293]
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Mss. grecs, σ. 14.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ιουλιανός
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΠέτρος Κρητικός
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΚρήτη (Ρέθυμνο- βλ. Εκδότη)
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚρήτη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία