Σημείωμα #3013

Αύξων Αριθμός3013
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1427
ΣημείωμαΘεοῦ τὸ δῶρον καὶ μεθοδίου πόνος ἐτελειώθη Ϛ λε. ἰνδ. ε (εν τέλει του αποδείπνου)
Κώδικας ΧρονολογίαΚωνσταντινούπολις, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 139 (ἔτ. 1427)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 12 (1936) σ. 311.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚωνσταντίνου ᾿Ακροπολίτου, ᾿Εγκώμια εἰς τήν ἁγίαν Θεοδοσίαν
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜεθόδιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία