Σημείωμα #3049

Αύξων Αριθμός3049
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1434
Σημείωμα’Ενέτους (!) Ϛ μβ' (ἰνδικτιῶνος) ιβ' <κρα>τέβοντος καὶ κυριαρχοῦντος τοῦ Μουρατ πεϊ κτλ. (f. 118v).
Κώδικας ΧρονολογίαVindob. Medic. 50
Εκδόσεις ΣημειώματοςHunger, Katalog 2, σ. 102- 103.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ανωνύμου, Περί τήν ἐνέργειαν τῶν δώδεκα λίθων κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΗΓΕΜΩΝ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά ΓεγονόταΝίκη Ενετών έναντι Μουράτ
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΕνετοί
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία