Σημείωμα #306

Αύξων Αριθμός306
Σημείωμα ΧρονολογίαΜάρτιος 1111
Σημείωμαετελειωθη χαριτι χριστου η ιερα και ψυχωφελησ βιβλοσ αυτη · δια χειροσ ανδρεα αμαρτωλου και παρ᾿αξιαν μοναχου · μηνι μαρτιω · ινδικτιονοσ τεταρτησ· ετουσ κτισεωσ κοσμου · εξακισχιλιοστον · εξακοσιοστον · εννεα και δεκατον · εισ το οροσ του πατροσ κυρου μοναχου μελετιου τησ μεγαλησ θεουπολεωσ εν τη μονη του σωτηροσ. παρακαλω δε δυσωπωτε και δεομαι παντασ τουσ εντυγχανοντασ · τουστε εσθιοντασ και αρρυομε(νουσ) τησ πνευματικησ ταυτησ τραπεζησ · μνειαν μου ποιεισθε δια ιερασ υμων προσευχησ · πολλα γαρ εκοπιασα εν τρισιν ετεσι κτιζων αυτην · μη ουν υπεριδητε την οικτραν μου ταυτην δεησιν δια τον κυριον φιλοχριστοι αδελφοι και πατερεσ · και ει τι εσφαλον εξ ιδιωτασ συγχωρησατε ωσ χριστω μιμητοι · η χειρ η γραψασα σηπεται ταφω ο των χειρων μου τον κοπον λυσασ χριστε μου και την αφεσιν διδου των εσφαλμενων · αμην γενοιτο χριστε μου θεου λογε. τελοσ εν ετέι Ϛχιθ ινδικτιωνοσ δ.
Κώδικας ΧρονολογίαLond. Brit. Mus. Addit. 28,816
Εκδόσεις ΣημειώματοςLake, Dated Mss., τ. ΙΙ, σ. 16. Omont, Notes, σ. 22-23. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 191.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠράξεις καὶ ᾿Επιστολαί
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑνδρέας
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή σωτήρος Θεουπόλεως
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάκόπος γραφέως, παράκληση, ταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΑνδρέας, Μελέτιος
Ηλικία