Σημείωμα #3076

Αύξων Αριθμός3076
Σημείωμα Χρονολογία7 Αὐγούστου 1437
Σημείωμα+ τη αυ(τη) ἡμ(έρα) εκοιμ(ήθη)... | καὶ μνήσθητι ἀυτ(ὸν) Κ(ύρι)ε ἐν τῆ βασιλεῖα σου · ἔτου(ς) Ϛου ου μου εου — ἡμέρα δ' (f. 156v).Κώδικας ΧρονολογίαΤραπεζοῦς, Γεωργίου Περιστεριώτου 12 (13ου- 14ου αιώνα)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBryer, Obits, σ. 136.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία