Σημείωμα #3090

Αύξων Αριθμός3090
Σημείωμα Χρονολογία30 ᾿Οκτωβρίου 1439
Σημείωμα+ ᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον παρ᾿ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ μητροπολίτου Πέργης καὶ ᾿Ατταλείας, ὑπερτίμου καὶ ἐξάρχου τῆς Παμφυλίας, ἐν ἔτη στ ῳ  ῳ μστῳ ᾿Ινδ. α' μηνὶ ὀκτωβρίῳ λ' ῃ (ἡλίου) κύκλος β' (σελήνης) ια', θεμέλιον (σελήνης) δ', ὡροσκόπιον ρ' (f. 211r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 83 [268] (15ος αιώνας)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 63.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΝείλου Θεσσαλονίκης, Λόγος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜητροπολίτης Πέργης, Αττάλειας, υπέρτιμος και έξαρχος της Παμφυλίας
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΠέργη, Αττάλεια, Παμφυλία.
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματαυπέρτιμος και έξαρχος
Εκκλησιαστικά Αξιώματαμητροπολίτης
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία