Σημείωμα #3093

Αύξων Αριθμός3093
Σημείωμα Χρονολογία31 ᾿Ιανουαρίου 1440
Σημείωματοῦ στ μη ἔτους ἤλθομεν ἀπὸ τὴν ἠταλίαν εἰς τὴν κωνσταντινούπολ(ιν) μηνὶ ἰανουαρίω λα' (᾿Ι)νδικτιῶν)ος γ' ἐγένετο π(ατ)ριάρχης ὁ κ(ύριο)ς μητροφάνης καὶ ἐλειτούργησε τῆ κυριακῆ τῆς ν' καὶ ἐμνημόνευσε καὶ τὸν πάπαν εὐγένειον. (f. 275)


Κώδικας Χρονολογία᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 194 (102) (15ος αιώνας)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 132.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννης Ζωναρᾶς
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΙταλία, Κωνσταντινούπολη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά ΑξιώματαΠατριάρχης Μητροφάνης, Πάπας Ευγένειος
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότααποστολή στην Δύση, ένωση των εκκλησιών
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία