Σημείωμα #3095

Αύξων Αριθμός3095
Σημείωμα Χρονολογία4 ᾿Ιουλίου 1440
Σημείωμα+ ἐκοιμηθη ο δουλ(ος) του Θ(εο)ῦ Ιἀκωβος, ὠς δια του θ(είο)υ κ(αὶ) ἀγγελϊκου σχή|μ(α)τος Ιὠσῆφ μοναχὸς. Καὶ μνήσθητϊ αὐτὸν Κ(ύρι)ε (ἰνδικτιῶνος) ι' ετ(ου)ς Ϛ μη ω ἐν τῆ βασιλεία σου· —
Κώδικας ΧρονολογίαΤραπεζοῦς, Γεωργίου Περιστεριώτου 12 (13ου- 14ου αιώνα)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBryer, Obits, σ. 138.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος Ιωσήφ μοναχού
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωσήφ- Ιάκωβος
Ηλικία