Σημείωμα #3098

Αύξων Αριθμός3098
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούλιος 1441
Σημείωμα+ ’Επληρώθη ὁ παρὸν λόγος διὰ χειρὸς ἐμοῦ νοταρίου τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεως Λακεδαιμονίας |||||||||| Νικολάου τοῦ Λεμενίτη μηνὶ ᾿Ιουλλίῳ ἰνδικτιῶνος ε' ἔτους, Ϛ-ω ῶ μ-ω θ ω ὁ αὐτὸς λόγος ἐστὶν κυρίου Δημητρίου καὶ αὐθέντου μου ῾Ραοὺλ τοῦ Καβάκη (f. 130r).
Κώδικας ΧρονολογίαModena, Bibl. Estense 144 (a. Τ. 8.12)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, Λακεδ. βιβλ., σ. 185- 186. PLP 10016, PLP 14652.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Αριστοτέλης, ᾿Ισοκράτης. Λουκιανός, κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝικόλαος Λεμενίτης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΛακεδαιμονία
ΙδιότηςΗΓΕΜΩΝ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματανοτάριος
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία