Σημείωμα #31

Αύξων Αριθμός31
Σημείωμα Χρονολογία1 Μαρτίου 949
ΣημείωμαΑ) ᾿Εγράφει ἡ τιμία δέλτος αὕτη διὰ χειρὸς ἐμοῦ Μιχαὴλ μο(να)χ(ου) ἁμαρτωλ(ου)· μη(νι) μαρτ(ιῳ) α ἡμέρᾳ ε · ωρ(ᾳ) Ϛ ἔτους Ϛυνζ· ινδ(ικτιωνος) ζ (f. 234v).

Β) ᾿Ι(ησο)υ σῶσόν με Μιχαὴλ σὸν οἰκέτην (f. 77v).

Φ) δόξα τῶ θ(ε)ῶ ἡμων· ἀμήν· Ι(ησο)υ σῶσόν με Μιχ(αηλ) μο(ναχ(ον) (f. 115v).

Κώδικας ΧρονολογίαVatic. 345
Εκδόσεις ΣημειώματοςFollieri, Cod. Vat. σ. 17 Devreesse, Cod. 330-603, σ. 38-39. Canart-Peri, Sussidi, σ. 235. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 129.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜιχαήλ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜιχαήλ
Ηλικία