Σημείωμα #3116

Αύξων Αριθμός3116
Σημείωμα Χρονολογία15 ᾿Ιανουαρίου 1446
Σημείωματῶ τερματωδωτη καλῶν Θῶ ~ χάρις· | ᾿Εγράφη χειρὶ τοῦ πολλὰ ἁμαρτωλοῦ ἐν ἱερομονάχοις | ᾿Ανθίμου τοῦ ἐκ ῥόδου, ἐντὸς τὴς ἁγίας Λάβρας | τῆς ἐν τῷ ὄρει τοῦ Αθω κειμένης · καὶ εἰ οἱ ταύτην | ἀναχεῖρας λαμβάνοντες, εὔχεσθέ μοι......... | ... λάβω ἐκ τοῦ κοινοῦ δεσπότου καὶ θῦ, τελείαν ἄφεσιν τῶν ἐμῶν πλημμελημάτων · | ναὶ ἀδελφοὶ καὶ πρες μου [μου] οὕτω ποιήσατε καὶ ποιεῖτε· | ναὶ, δέομαι καὶ ἀντιβολῶ πάντας ὑμᾶς διὰ τὸν κύριον · | + μηνὶ ᾿Ιανουαρίω ιε τοῦ Ϛ Νου δ ἔτους (f. 7v).
Κώδικας ΧρονολογίαΘεσσαλονίκη, Μονῆς Βλατάδων V
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαγεωργίου, Μ. Βλατάδων, σ. 404.Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 32 PLP 992
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠεντηκοστάριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΆνθιμος
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΡόδος, Άθως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΡόδος, Άθως
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαδεσπότης
ΜονήΜονή Μεγίστης Λαύρας, Άθως
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία