Σημείωμα #3143

Αύξων Αριθμός3143
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1451/2
Σημείωμαἐτεληόθη τὸ παρὸν ψαλτήριον διὰ χειρὸς ἐμοῦ μηχ(αὴ)λ τοῦ καστ... ἐπὶ ἔτους Ϛ ξ' ἰνδικτιῶνος... καὶ ὅσι ἀναγινόσκετε εὔχεσθε διὰ τὸν κ(ύριο)ν καὶ μὶ καταράσθε ὅτι ἀμαθὴς ἤμην τοῦ γράφην καὶ ὀξύων καὶ δυνάμεον οὐδόλως ἐπίστα με καὶ πάλιν λέγη καὶ ὁ γράφων παραγραφὴ.
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Palat. 225 (ἔτ. 1451/ 1452)
Εκδόσεις ΣημειώματοςStevenson, Cod. Palat., σ. 120.Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 313 PLP 11394
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΟἱ Ψαλμοί τοῦ Δαυΐδ
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜιχαήλ του Καστ.... (Καστρηνός - βλ. PLP )
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά ΓεγονόταΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΨΥΧΗΣ· " ὁ γράφων παραγραφὴ"
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία