Σημείωμα #3148

Αύξων Αριθμός3148
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1453
Σημείωμα῎Ογδοος τῶν Παλαιολόγων Κωνσταντῖνος · ὄγδοος τῶν ὠθομανῶν Μεχεμὲτ ὅς καὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἀφεῖλε τῶν Παλαιολόγων κατὰ τὸ Ϛ ξα ἔτος. εἶχον δὲ οἱ Παλαιολόγοι σϚ' ἔτη (f. 226v).

Παραπομπή στίς 27 ᾿Ιουλίου 1477, Νο. 2506, 32.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατ. 285 (15ος αἰ.)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 61.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜιχαήλ Χωνιάτης, ᾿Ιωσήφ Βρυέννιος. ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος. Νικηφόρος Κάλλιστος ὁ Ξανθόπουλος, κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚωνσταντινούπολη
ΙδιότηςΗΓΕΜΩΝ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΟθωμανοί
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία