Σημείωμα #3215

Αύξων Αριθμός3215
Σημείωμα Χρονολογία1 Μαρτίου 1470
Σημείωμα’Ενέτ (= ᾿Εν ἔτει) τὴς ἐνσάρκου οἱκονομίας τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ αυο· μηνὶ Μαρτίω ἡμέραν α ην, ἡ ὑπερήφανεστατϊ καὶ ἐκλαμπροτάτι κυρία ῎Ανα θϋγάτηρ ποτὲ τοῦ ὑπερϊφανεστάτου, ἐκλαμπρωτάτου καὶ ἐνδοξοτάτου κυ' κυ' Λουκὰ Νοταρὰ ποτὲ μεγάλλου δουκὸς τῆς Κωνσταντίνου πόλεως ἐγώρασεν τὸν παρόντα βίβλον.
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 1231
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῎Αννα Νοταρᾶ, σ. 485. PLP 20730
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά ΑξιώματαΜέγας δούκας Κωνσταντινουπόλεως, Λουκάς Νοταράς
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΑγορά χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία