Σημείωμα #3226

Αύξων Αριθμός3226
Σημείωμα Χρονολογία6 ᾿Ιουλίου 1473
Σημείωμαμη(νὶ) ἰουλ(ίω) Ϛ'. ἡμ(έ)ρ(α) γη' ἐχρονί(ας) αυογ' Χ(ριστο)ῦ ἐκοιμήθη ὁ ρε τζὰκ εἰς τὴν ἀμόχουστον.
Κώδικας ΧρονολογίαΣινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 1204
Εκδόσεις ΣημειώματοςΝαουμίδου, Παλαιογραφικά, σ. 383- 385.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΑμμόχωστος
ΙδιότηςΗΓΕΜΩΝ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος "ρε Τζάκ"
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία