Σημείωμα #3235

Αύξων Αριθμός3235
Σημείωμα Χρονολογία11 Σεπτεμβρίου 1474
ΣημείωμαΠαραπέμπουμε στό 2404 (β).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Κώδικας ΧρονολογίαPerugia , Bibl. Augusta 495 (G 84)
Εκδόσεις Σημειώματος Mioni, Bibl. Ital. ΙΙ, σ. 312- 313.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐριπίδης. Μόσχος. Ψευδο- Φωκυλιδικά
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία