Σημείωμα #3238

Αύξων Αριθμός3238
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1474/ 1475
Σημείωμαἔτος Ϛ πγ' Θεοῦ δῶρον καὶ ᾿Ιγνατίου πόνος (f. 73v).
Κώδικας ΧρονολογίαΚωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονή Παναγίας 90 (ἔτ. 1475)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρας, Χάλκη, ΕΕΒΣ 11 (1935) , σ. 187.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΛειτουργία
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙγνάτιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία