Σημείωμα #3248

Αύξων Αριθμός3248
Σημείωμα Χρονολογία17 Φεβρουαρίου 1476
Σημείωμαἐτελιώθη ι παρὸς βίβλος τούτη δηὰ χειρὸς ἐμοῦ του ἁμαρτωλοῦ νύμφοι οἰ ἀναγινόσκοντες εὔχεσθε μοι διὰ τὸν κύριον καὶ μι καταράσθε διὰ τῶν πολλῶν μου σφαλμάτων ὅτι ἀμαθὴς εἰμὴ καὶ ἀπρόσεκτος ο ασυνηδυτος ἐπὶ ἔτος Ϛ πδ · φρεαυρίω ιζ' Σαββάτω τῆς ἀποκρέου.
τῶ ἔχοντι καὶ γράψαντι χριστέ μου σώσον. Καὶ εἴ της τὸ στερήση τὴν ἁγίαν Τριάδα νὰ ἔχει τὰς ἀρὰς τῶν πατέρων καὶ τήν ἁγίαν Τριάδα διάδικον εἴμη μόνον νὰ ἔναι βία (f. 199v).
Κώδικας ΧρονολογίαΚωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 200
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 12 (1936), σ. 297.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠεντηκοστάριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝύμφος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά ΓεγονόταΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΨΥΧΗΣ· "τῶ ἔχοντι καὶ γράψαντι χριστέ μου σώσον"
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία