Σημείωμα #3284

Αύξων Αριθμός3284
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1486
ΣημείωμαΓραφὲν παρὰ τοῦ εὐτελεστάτου ἐν ἱερομονάχοις Νικηφόρου τοῦ ἐξευείας ( ῝. ἐξ Εὐβοίας), υἱοῦ Μιχαὴλ ἱερέως ἐκείνου τοῦ ἐξ ᾿Αθηνῶν τοῦ ἁγιομνήτη τελειωθέντος ἐν τῇ ἀναλώσει ἐκείνη τῆς πατρίδος Εὐείας ( ῝. Εὐβοίας), κἀμοῦ δὲ σώσαντός με τοῦ Θεοῦ, ἵνα μετάμελος γένωμαι τῶν ἀμετρίτων (sic) μου ἁμαρτιῶν · ὀς καὶ μονάσας ἐν τῇ σεβασμίᾳ μεγάλῃ μονῇ τῆς ὑπεραγίας μου ἐν τῷ Βατωπαίδι ἐν ᾧ γέγραπτε (sic) καὶ τὸ παρὸν βιβλίον ἐν μηνὶ μαίῳ κγ' ἐν τῷ Ϛ  δ' ἔτη (῝. ἔτει), Ν. δ' Εὔχεσθαί (῝. Εὔχεσθέ) μοι τῷ ἀναξίῳ καὶ ἀμαθεῖ παρὰ πάντων. (f. 187v).

Κώδικας ΧρονολογίαScorial. Υ. - ΙΙΙ. - 14.
Εκδόσεις ΣημειώματοςMiller, Escurial, σ. 255.Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 352. PLP 246, 20466.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ιατρικά κείμενα
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝικηφόρος (Νικόλαος -βλ PLP)
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΕύβοια
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΈυβοια, Άθως
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Βατοπεδίου, Άθως
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά ΓεγονόταΚατάληψη Εύβοιας από Τούρκους
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜιχαήλ, ιερεύς στην Εύβοια, πατέρας του Νικηφόρου - Νικολάου
Ηλικία