Σημείωμα #3293

Αύξων Αριθμός3293
Σημείωμα Χρονολογία18 Δεκεμβρίου 1495
Σημείωμα᾿Ετελειώθ(η) ἐν ἔτος ζδ', ἐν μηνὶ δικέμβριος ιη', ἡμέρα Ϛ'. Θ(εο)ῦ τὸ δῶρον καὶ πόνος 'Ηλιοὺ οὕ τὸ ἐπίκλην Δριμῆς · ἐάν μοι ἐγένετο λάθος οἱ ἀναγνώθοντες εὔχεσθαί μοι διὰ τὸν Κ(ύριο)ν (f. 551).
Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠολίτη - Μανούσακα, Συμπληρ. κατάλογοι, σ. 258.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ισαάκ τοῦ Σύρου Λόγοι
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΗλίας Δριμής
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία